Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomník padlých v Cetvinách

26. 8. 2017

Cetviny (Zettwing) byly malým pohraničním městečkem v Novohradských horách, ležící přímo na státní hranici, tvořenou říčkou Malší. V roce 1930 měla obec 121 domů s 455 obyvateli v drtivé většině německé národnosti. Národnostní složení obyvatelstva a poloha obce předznamenaly její osud po druhé světové válce. Po odsunu německého obyvatelstva zde sice zůstalo několik smíšených rodin a dokonce se objevilo několik dosídlenců z vnitrozemí, ale existenci kdysi slavných Cetvin ukončilo zřízení pohraničního pásma roku 1951, poslední obyvatelé byli nuceni své domy opustit v roce 1956. Do dnešních dnů se z původní zástavby dochoval jen kostel Narození Panny Marie, naproti němu ruiny posledního domu, který sloužil jako hospodářství pohraniční roty, budova prvorepublikové celnice, torzo obecního hřbitova a nedaleko od něj kaplička a především původní pomník padlým v první světové válce.

Pomník je tvořen velkým přírodním balvanem, usazeným v tarasu nad cestou, do kterého byl vytesán obdélník pro umístění mramorové desky se jmény padlých a s vytesaným nápisem Unsereim Weltkriege Gefallenen 1914-1918. Pomník byl zřízen roku 1924 a byli na něm uvedeni padlí jak ze samotných Cetvin, tak také osady Lhota (Neustift), která se svými 20 domy správně patřila pod Cetviny a také z obce Mikulov (Böhmdorf), která sice byla samostatnou, ale při zřízení pomníku spojila síly s cetvinskými.

Přesný opis původní desky se jmény padlých neexistuje a ani žádná z dochovaných dobových fotografií není tak detailní, aby mohla být jména přečtena. Mramorová deska byla zřejmě zničena brzy po roce 1945, nebo kolem roku 1956. Teprve po roce 1990 byla žijícími rodáky na pomník osazena nová skleněná deska, připomínající ale jen všeobecně padlé ze zdejších obcí. Tuto druhou skleněnou desku zničil neznámý vandal již brzy po jejím osazení a tak dnes se na pomníků nachází v pořadí deska třetí z nepříliš vzhledné dlaždicoviny opět jen se všeobecným nápisem.

Při terénním průzkumu v srpnu 2017 se nám podařilo v nejbližším okolí pomníku nalézt několik zlomků původní mramorové desky, které ale celkem předtavují jen asi 1/10 celkové plochy desky. Přesto jsme se pokusili rekonstruovat seznam padlých z těchto tří obcí. K tomu posloužily dochované původní německé kroniky Cetvin a Mikulova, uložené ve Státním okresním archivu Český Krumlov, osobní údaje a informace o vojenské službě byly získány z plukovní matriky IR91 a dále z několika veřejných internetových databází. Na samotných zlomcích desky jsou části názvů obcí Cetviny (Zettwing) a Mikulov (Böhmdorf) a jmen padlých Neuhauser, Sinko, Greul, Kratochwill a Fritz Umlauf.

Seznam padlých:

 

Cetviny (Zettwing):

MUC. Fritz Umlauf – poručík LIR 6, padl 17.9.1914 u Krku v Srbsku

Josef Oser – mlynář, padl 17.11.1914 u Lajkovače v Srbsku

Mathias Schmoll – (*20.2.1881) bednář, padl 19.11.1914, IR91

Franz Wolf – (*1895) tesař, zemřel 10.8.1916 v rezervním špitále Leibach (na sepsi), IR91

Andreas Fenzl – tesař, zemřel 1.1.1919

Josef Melzer – desátník (Motorwerk), zemřel 7.12.1917 v rezervním špitále Vídeň-Simmering

Anton Schwarz –(*1891) kovářský pomocník, IR91 (pěšák, 3. setnina) padl 13.11.1914 v Žanatz u Kamenice

Wenzl Wetischek (Velíšek) – (*1884) zemědělec, padl 10.10.1914 v Buku (řeka Buk?), IR91

Wenzl Burianek – (*6.10.1882) zemědělský dělník, LIR 29, padl 11.6.1915 u Vygoda v Haliči

Anton Burianek – (*2.4.1888) rolník, padl 24. září 1915 v Golowcycy na Volini, IR91

Josef Meier – zemědělec, IR91 desátník, padl 27.2.1916 u Doberda

Josef Weiss – zedník, padl roku 1918 v Itálii

rodák (není v kronice uveden) Václav Mleziva (*1.9.1894, domoven do Trhových Svinů), IR91, nezvěstný od 20.6.1915

 

Lhota (Neustift):

Wenzl Glaser – padl 14.9.1916

Franz Bechsam - ?

J. Wegrath – padl 26.7.1915

Kaspar Wiederstein – padl 1.11.1916 u Vojšice , IR91 desátník

Otto Dunzenderfer - ?

K. Donko – padl 17.9.1917

 

Mikulov (Böhmdorf):

Franz Schinagl – (*1887), zemřel 25.8.1914 v nemocnici v Záhřebu

Johann Kriegl – (*1885) zedník, desátník IR91, padl 15.4.1915 Stramata

August Kriegl – zedník, IR91, padl 23.8.1916 v Mimotta Cima Parastis, okr. Cavalese - Tyroly

Johann Sinko - ?

Franz Greul – (*1896), LIR 29, zemřel 30.8.1915 v záložní nemocnici Rohatyn v Haliči

Michael Hablik - ?

Josef Hablik - ?

Anton Neuhauser – čeledín, IR91, zemřel 24.1.1918 v rezervním špitále Sopron (Uhry)

Johann Günberger - ?

Jakob Kratochwill - ?

Josef Welbauer - ?

mimo kroniku:

Josef Heider – padl 2.10.1915 v Přímoří

Adolf Helgert (*1883) – dom. p. pl. 6, zemřel 17.2.1915 v Bitola-Monastir v Srbsku

Johann Schuhmaier – IR91, od 24.9.1915 nezvěstný na ruské frontě

dobova.jpg

Skleněná deska osazená po roce 1990

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg