Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahájí

17. 8. 2016

Pomník padlým vojínům byl v Zahájí odhalen v roce 1928. Na stavbu pomníku byl použit náhrobek z hrobu, kde byl pochován učitel Vojtěch Khun. Ten působil v Zahájské škole od 1. 3. 1906 do 8. 4. 1909, kdy v nedožitých 30 letech zemřel. Dle Pamětní knihy jeho hrob označoval vkusný pomník až do roku 1928, kdy už tělo jeho dávno vykopáno. V roce tom zakoupil jej od dědiců jeho zdejší sbor dobrovolných hasičů a zřídil ho jako pomník pro padlé vojíny ze zdejší obce.

Na pomníku je uvedeno celkem 13 jmen. Z toho je 5 rodáků. Ostatní se do obce přistěhovali nebo přiženili a domovské právo měli jinde. Z těchto jsou dvě jména uvedena i na pomnících v jejich rodných obcích. Po informacích jsme pátrali v kronikách, matrikách, Vojenském archivu a v seznamech ztrát na Krameriu. U 5 padlých jsme se bohužel nedopátrali žádných informací o jejich válečném osudu. Tímto bych chtěl požádat všechny, kdo by nějakými informacemi disponovali, třeba z vyprávění, dokumenty z pozůstalosti apod., aby se nám ozvali. Za každou sebemenší informaci budeme vděční. Nově získané informace budou průběžně doplňovány. Vzpomeňme tedy na tyto vojáky, kteří věrni přísaze císaři pánu umírali na bojištích Velké války.

celkovy.jpg

Josef ANTOŠ

*9. 2. 1885 - †20. 5. 1915 - 30 let

Narozen: 9. 2. 1885 v Čejkovicích č.p. 38. Syn Jakuba Antoše a Marie rozené Hochové z Hlodaček

Povolání: pracoval na statku

Domovské právo: Čejkovice

Bydliště: Zahájí č.p. 30

Rodinný stav: dne 29. července 1913 se oženil s Marií Fáčovou dcerou Václava Fáče ze Zahájí č.p. 30 a Marie rodem Vobrové z Dívčic č.p. 2. Dne 15. září 1914 se jim narodil syn Josef.

Válečný osud: narukoval k 29. zeměbraneckému pluku v Českých Budějovicích, který byl určen na ruskou frontu. Zřejmě byl zajat a 20. 5. 1915 zemřel v nemocnici v Moskvě. Pohřben byl 22. 5. 1915 na hřbitově pro jinověrce tamtéž. Jeho jméno je uvedeno i na pomníku v rodných Čejkovicích.

Josef BLAŽEK

*6. 3. 1878 - †???

Narozen: 6. 3. 1878 v Hroznějovicích.

Povolání: pracoval jako zedník na velkostatku

Domovské právo: Hroznějovice

Bydliště: Zahájí č.p. 18

Rodinný stav: svobodný

Válečný osud: zatím neznámý

Petr FÁČ

*27. 6. 1882 - †???

Narozen: 27. 6. 1882 v Dívčicích č.p. 4. Syn Václava Fáče a Marie rozené Vobrové z Dívčic

Domovské právo: Lhota pod Horami

Bydliště: Zahájí

Povolání: práce na polním hospodářství

Rodinný stav: svobodný

Válečný osud: S 91. plukem se účastnil bojů v Srbsku, kde byl zajat a umístěn do zajateckého tábora v Niši. Další osud je zatím neznámý, buď zahynul přímo v táboře, nebo při pochodu do Albánie s ustupujícím srbským vojskem. 

Josef HOLUB

*17. 2. 1883 - †23. 3. 1915 - 32 let

Narozen: 17. 2. 1883 v Obecnici č.p.11 okr. Příbram

Domovské právo: Zahájí

Bydliště: Zahájí č.p. 8 - škola

Povolání: Zatimní učitel na Zahájské škole. Do Zahájské školy byl přiřazen v roce 1908 z Vrábče.

Rodinný stav: svobodný

Válečný osud: Začátkem války odešel se 102. pěším plukem z Benešova na srbské bojiště, kde byl zajat, od 8. 12. 1914 nezvěstný. V zajateckém táboře Jagodina zemřel na tyfus 23. 3. 1915 (zdroj: Pamětní kniha obce Zahájí).

    V seznamu ztrát RU armády jsou o Josefu Holubovi nalezeny dvě informace. První informace ze seznamu vydaného dne 16. 4. 1915 nám říká, že byl zajat a je v zajateckém táboře Niš v Srbsku. Druhá informace ze seznamu, vydaného 11. 4. 1918 je ta, že byl pohřben 13. 3., ale není uvedeno kterého roku. Jeho jméno je uvedeno i na pomníku v rodné Obecnici okr. Příbram.

Josef JANKOVSKÝ

*12. 12. 1892 - † 1915 – 22 let

Narozen: 12. 12. 1892 v Zahájí č.p.2. Syn Jakuba Jankovského a Marie rozené Chalupské ze Záboří.

Domovské právo a bydliště: Zahájí č.p. 2

Povolání: práce na statku

Rodinný stav: svobodný

Válečný osud: Jeho válečný osud je zatím neznámý. Jediný odkaz na něho je pamětní křížek na louce pod Olešnickým vrchem, který mu nechali postavit jeho rodiče. Na patě křížku je vytesán nápis JJ 1915.

jj1915.jpg

jjdetail.jpg

František KOUPAL

*28. 1. 1872 - † ???

Narozen: 28. 1. 1872 ve Zlivi č.p. 30. Syn Bartoloměje Koupala ze Zlivi a Marie rozené Suché z Mydlovar č.p. 28

Bydliště: Zahájí č.p. 37  od roku 1907

Domovské právo: Česká Lhota

Povolání: dělník v podzemí, továrna na hliněné zboží

Rodinný stav: ženatý, manželka Marie (1874), děti: Václav (1900), Anna (1902), Marie (1904), František (1906), Josef (1908), Božena (1909).

Válečný osud: zatím neznámý

Josef KUPKA (Kubka)

*23. 2. 1884 - † ???

Narozen: 23. 2. 1884 v Olešníku č.p. 41. Syn Josefa Kupky a Kateřiny rozené Valentové

Bydliště: Zahájí č.p. 27

Domovské právo: Purkarec

Povolání: dělník v továrně na hliněné zboží

Rodinný stav: ženatý, manželka Anna roz. Rybová ze Zahájí č.p. 16 (O 9. 8.1910), děti: Marie (1910), Anna (1913), Božena (1915)

Válečný osud: zatím neznámý

Jan NOVÁK

*23. 3. 1883 - † 11. 4. 1915 - 31 let

Narozen: 23. 3. 1883 v Zahájí č.p. 7. Syn Matěje Nováka a Terezie rozené Jodlové z Hlavatec č.p. 8.

(Pro zajímavost, jeho babička Marie, roz. Hašková z Mydlovar, byla teta spisovatele Jaroslava Haška.)

Domovské právo a bydliště: Zahájí č.p. 38

Povolání: dělník v továrně na hliněné zboží

Rodinný stav: ženatý, manželka Marie roz. Bromová z Třitimy. č.p. 4 (O 23. 11.1909 v Týně n/Vlt.), děti Anna (1912), Jan (1914).

Válečný osud: S 91. plukem působil na ruském bojišti. Zemřel 11. 4. 1915 na kurděje. Pohřben 20. 4. 1915 na vojenském hřbitově, místo neznámo.

František STROMMER

*11. 11. 1892 - † 24.10.1914 - 21 let

Narozen: 11. 11. 1892 v Lang-Ugest (Jenišův Újezd – Most), národnost: německá. Syn Josefa Strommera a Barbory

Bydliště: Zahájí č.p. 36 (Blana)

Domovské právo: Sankt Oswald - Rakousko

Povolání: havíř – výroba šamotové hlíny

Rodinný stav: svobodný

Válečný osud: Narukoval k 27. pěšímu pluku (15. komp.) do Grazu se kterým odjel bojovat na ruskou frontu. Padl dne 24.10.1914 u vesnice Wolcza Dolna v Haliči, dnes Nižnaja Vovča ve Lvovské oblasti na Ukrajině.

Václav TLAMSA

*7. 9. 1891 - † 14. 9. 1916 – 25 let

Narozen: 7. 9. 1891 v Zahájí č.p. 16. Syn Antonína Tlamsy a Magdaleny rozené Peterkové ze Zbudova č.p. 4

Domovské právo: Zahájí

Povolání:

Rodinný stav: svobodný

Válečný osud: S 91. plukem působil na italském bojišti. Pluk v době úmrtí Václava Tlamsy měl pozici u obce Nova Vas ve Slovinsku, kde probíhala tzv. 7. bitva na Soči. Bitva se odehrávala v úseku od města Gorice k jadranskému pobřeží a trvala 3 dny. Rakušané zde ztratili 15000 mužů a Italové 17000 mužů. Václav Tlamsa padl hned první den bitvy 14. 9. 1916. Pohřben týž den na místním hřbitově.

Vojtěch TRÁVNÍČEK

*30. 3. 1884 - † 17. 7. 1915 – 31 let

Narozen: 30. 3. 1884 v Zahájí č.p. 28. Syn Františka Trávníčka a Anny rozené Plojharové ze Zahájí č.p. 5

Domovské právo a bydliště: Zahájí č.p. 37

Povolání: dělník v továrně na hliněné zboží

Rodinný stav: ženatý, manželka Kristina roz. Kučerová z Munic č.p. 22 (O 21. 11.1910),

Válečný osud: S 91. plukem působil na italském bojišti. Vojtěch Trávníček onemocněl na břišní tyfus a 8. 12. 1915 tomuto onemocnění podlehl v polní nemocnici 11/2 v Gorjansku ve Slovinsku. Tam byl 9. 12. 1915 pohřben.

Tomáš VAŘIL

*19. 12. 1885 - † 17. 7. 1915 – 34 let

Narozen: 19. 12. 1885 v Záboří č.p. 52. Syn Jana Vařila a Alžběty rozené Hubáčkové z Velkého Temelína č.p.31

Domovské právo: Netěchovice

Bydliště: Zahájí č.p. 43

Povolání: zedník

Rodinný stav: ženatý, manželka Marie roz. Rodová ze Žďákova (O 30. 1.1912)

Válečný osud: S 29. střeleckým plukem působil na ruském bojišti. Padl v boji 17. 7. 1915 u města Kalusz v Haliči, dnes Ukrajina. Pohřben 18. 7. 1915 tamtéž.

Josef MOUDRÝ

*24. 8. 1891 - † 3. 11. 1918 – 27 let

Narozen: 24. 8. 1891 v Nové Studnici č.p. 7 (Neubrunn) u Prášil – zaniklá obec. Syn Adolfa Moudrého (hajného) a Johany rozené Zámečníkové ze Strunkovic č.p. 149

Domovské právo: Hluboká nad Vltavou

Bydliště: Zahájí (Chlumec) č.p. 31 – Vyhlídka - hájovna

Povolání: učitel

Rodinný stav: svobodný

Válečný osud: S 29. plukem působil na ruském bojišti v hodnosti poručíka. Zemřel v posádkové nemocnici č. 11 v Praze dne 3. 11. 1918. Pohřben byl 6. 11. 1918 na Vyšehradském hřbitově. Posmrtně byl zřejmě povýšen na nadporučíka. Tato hodnost je mu připsaná na pomníku.

blize.jpg