Jdi na obsah Jdi na menu
 


Databáze jednadevadesátníků

12. února 2020 jsme zahájili dlouhodobý projekt vytvoření veřejně přístupné elektronické databáze Jihočechů, bojujících v době první světové války v řadách rakousko-uherské armády. Pochopitelně začínáme s databází českobudějovického 91. pěšího pluku. Databáze je vytvářena na základě tzv. Verlustlisten – jmenných seznamů ztrát – které průběžně ofocujeme a skenujeme ve vídeňském Kriegsarchivu. Tyto seznamy, odesílané zpravidla jednou za dva týdny vídeňskému Kriegsministeriu, obsahují záznamy o všech příslušnících pluku, kteří padli v boji, byli raněni, zajati, stali se nezvěstnými, nebo onemocněli. Jedná se tak o úžasný zdroj využitelný v častých případech, kdy ke konkrétnímu vojákovi byly materiály v pražském VHA v minulosti skartovány a není tedy možné jinou cestou získat informace o jeho vojenské službě.

Záznamy ve většině Verlustlistech obsahují kromě jména a hodnosti vojáka a typu ztráty, také rok narození (někdy i odvodní ročník), domovskou obec a datum a místo boje. V budoucí databázi tak bude možné vyhledávat jak podle jména, tak podle domovské příslušnosti.

Na vytváření databáze úzce spolupracujeme se spolkem Signum Belli 1914, kterému se již podařilo dokončit databázi jihlavského 81. pěšího pluku. Tato databáze obsahuje více než 20.000 záznamů a lze předpokládat, že podobně rozsáhlá bude také databáze IR91. Tak velký objem dat je možné zpracovávat jen díky řadě dobrovolníků – přepisovačů. Ke konci února 2020 se do našeho projektu zapojilo již více 20 těchto dobrovolníků, kteří přepsali již 3000 záznamů o jednadevadesátnících.

Ani Verlustlisten ve vídeňském Kriegsarchivu nejsou bohužel zcela kompletní. Pro IR91 se bohužel nedochovaly pro první dvě ofenzivy v Srbsku v srpnu a říjnu 1914. Neuspořádané a pravděpodobně neúplné jsou také seznamy ztrát detašovaného praporu I/91. V případě absence těchto materiálů je však možné dohledat alespoň padlé vojáky v plukovních matrikách. Více o úskalí vytváření databáze v textu Radima Kapavíka.

Budeme rádi za každou další nabídnutou pomoc. Pokud se také chcete do tohoto projektu zapojit a přepsat do elektronické podoby (excelové tabulky) část seznamů ztrát, ozvěte se prosím našemu kronikářovi na email ciglbauer@seznam.cz

I když se jedná skutečně o běh na velmi dlouhou trať, v budoucnu bychom stejným způsobem chtěli zpracovat i další jihočeské útvary.