Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednadevadesátníci pohřbení v Budějovicích

16. 8. 2016

I když se stovky jednadevadesátníků ze srbské, ruské a italské fronty, již nikdy nevrátily domů a jejich těla spočinula na polních hřbitovech, za jejich hroby nemusíme daleko. 1. září 1914 přijel do Budějovic první železniční transport se 122 raněnými vojáky, kteří byli následně ošetřováni ve vojenské nemocnici na Lineckém předměstí. Následovaly ale další transporty a nemocnice brzy přestala stačit. V budově starých zeměbraneckých kasáren nedaleko nádraží v dnešní Žižkově třídě byl rychle zřízen záložní lazaret a pro stejný účel byla adaptována i část nových zeměbraneckých kasáren v současné ulici Boženy Němcové. Raněných a nemocných vojáků ale přibývalo takovým tempem, že se jejich počet ve městě vyšplhal na několik tisíc a v jednu chvíli tu bylo i kolem 10 000 raněných a nemocných vojáků. Jako lazarety tak byly upravovány další objekty – v budově kněžského semináře vznikl lazaret Červeného kříže, jako lazaret byla upravena budova ústavu pro hluchoněmé a třeba i škola ve Štítného ulici a české gymnázium. Koncem roku 1914 začal být na louce za vojenskou nemocnicí stavěn barákový tábor – tzv. Rekonvaleszentenheim – určený pro pobyt vyléčených vojáků před cestou k jejich kmenovým jednotkám do dalších bojů. Ne všechny vojáky se podařilo zachránit. Mrtví byli pohřbíváni na nově zřízeném vojenském oddělení městského hřbitova u sv. Otýlie. Ocitli se zde vojáci všech národností monarchie od nejrůznějších jednotek a také váleční zajatci – Rusové, Srbové a Italové. Do konce roku 1918 zde bylo pohřbeno 1127 vojenských osob. Vojáci v místních lazaretech ale umírali i po válce. Z front se vojáci vraceli nemocní a stejně tak tomu bylo u legionářů. Tak byli vojáci na městském hřbitově pohřbíváni až do roku 1922, kdy se jejich celkový počet vyšplhal na 1349. Z tohoto počtu bylo 1113 vojáků pochováno přímo na novém vojenském oddělení. Někteří byli pohřbíváni také v oddělení XIV, v této části hřbitova pohřbívala ještě německá branná moc v letech 1944-1945. Náhrobky a kříže vojenského oddělení byly necitlivě odstraněny v 70. letech a plocha byla upravena na rozptylovou loučku. Vojenský hřbitov tak již připomíná jen pomník padlých od Jaroslava Bendy z roku 1938. Na ploše oddělení XIV dnes najdeme betonová kolumbária. Na městském hřbitově se ocitlo celkem 79 příslušníků 91. pěšího pluku. Jejich seznam zde uvádíme. U některých je za jménem uveden v závorce věk, následuje datum pohřbu a číslo hrobu. Několik vojáků bylo po letech exhumováno a přepohřbeno v rodné obci. V tom případě je toto místo uvedeno na místě čísla hrobu. Některá jména byla zapisovatelem poněmčena.

1.jpg

Pohorecky      Franz               17.11.1914      XIV/9/1

Spitel              Georg              27.12.1914      39

Lád                 Leopold          3.1.1915          41

Mrázek           Johan              7.1.1915          45

Wagner           Johan (27)      17.1.1915        46

Päschl             Franz (25)       1.2.1915          50-exhumován

Schadtner       Fridrich          31.3.1915        Vídeň

Tanzer            Franz              8.4.1915          XIV/9/7

Vovesný         Josef               11.4.1915        57

Strachwald     Josef               12.5.1915        XIV/9/8

Schauer           Johan              11.6.1915        XIV/9/10

Wodička         Johan              23.12.1915      122

Hutzek           Adalbert (65)  14.1.1916        128

Diviš              Václav            20.7.1916        238

Müller            Karl                 7.8.1916          251

Kadlec            Rudolf             24.8.1916        XIV/13/9

Havel              Franz              8.9.1916          XIV/13/10

Baur                Franz              25.9.1916        285

Schneider       Franz               16.10.1916      297

Klouček          Johann            22.11.1916      320

Houška           Anton              17.12.1916      340

Zajíček           Jakob              23.12.1916      Nedabyle

Salzer             Jakob              29.12.1916      nepohřben

Caba               Peter               5.1.1917          351

Madl               Mathias          30.1.1917        362

Čurda              Karl                3.3.1917          377

Schwarz          Johann (26)    12.3.1917        IV/3/5

Dichtl             Adalbert         14.3.1917        387

Spitzenberger Johann (21)    14.3.1917        389

Schreiner        Karl                27.3.1917        404

Spaninger       Josef               10.4.1917        415

Ambrosch       Johann             1.6.1917          Žimutice

Kunagl           Franz              28.6.1917        444

Brabec            Adalbert         30.6.1917        445

Friedl              Johann (48)    4.7.1917          449

Steininger       Adalbert         13.8.1917        465

Trumpera        Karl                 16.9.1917        498

Kowařik          Johann             17.10.1917      XIV/16/12

Wagner           Mathias          13.11.1917      521

Novotny          Josef               27.4.1918        604

Reif                 Alois               30.4.1918        606

Turek              Johann             30.4.1918        607

Jankovsky       Franz               10.5.1918        Pištín

Exner              Franz (24)       30.5.1918        VIII/2/22

Binder             Martin             4.6.1918          634

Pohořal           Jaroslav          4.6.1918          635

Grinberger      Johann            3.7.1918          663

Kaiser             Franz              16.9.1918        729

Flatz               Egon (25)       21.9.1918        743

Klimeš           Wenzel           10.10.1918      769

Illek                Josef               18.10.1918      790

Wortner          Johann             2.11.1918        807

Kral                Tomáš             20.11.1918      856

Maxa              Antonin          28.11.1918      869

Vlasak            Rudolf            10.12.1918      I/140

Smolek           František        16.1.1919        898

Rothbauer       Vojtěch           6.2.1919          900

Hajíček           Karel (22)       17.2.1919        902

Miezera          Josef               18.2.1919        904

Vaneček          Matěj              13.3.1919        914

Zacha              Karel               14.3.1919        915

Welser            František        28.3.1919        920

Klojda             Josef               4.4.1919          921

Klojda             Václav            22.4.1919        925

Mrkaček         Jan                  25.4.1919        927

Marek             Jan                  12.5.1919        934

Brych              Dominik         13.5.1919        935

Janek              František        14.5.1919        937

Trummer        Josef               14.5.1919        938

Spenger          Jakub              23.5.1919        940

Havel              Vojtěch           10.6.1919        950

Beran              Václav            27.6.1919        956

Hejl                 Jan                  15.9.1919        975

Sazmann         Adolf              29.9.1919        986

Zamečnik       Frant.              25.10.1919      1013

Sakaster          Karel               28.11.1919      1027

Hofhansl         Antonin          25.12.1919      1036

Krtek              Jan                  5.1.1920          1042

Filek               Jan                  10.1.1920        1045

Kromě městského hřbitova byl od roku 1914 využíván také starý vojenský hřbitov v Plavské ulici u řeky Malše, který ale pocházel již z 18. století a byl tak už téměř zaplněn. Zde byli pohřbeni dva jednadevadesátníci: Matěj Wurzinger ze Šejb (1879 – 26. 10. 1914) a Vít Sýkora z Neudorfu (1895 – 21. 5. 1915). Tento hřbitov byl zlikvidován roku 1957 v souvislosti s výstavbou kasáren pohraniční stráže na druhé straně ulice. Ostatky vojáků zde byly ponechány a plocha hřbitova byla parkově upravena. Ani zde dnes není žádná připomínka pohřbených vojáků.

plavska.jpg

Dnes již neexistující vojenský hřbitov na Plavské