Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznamy ztrát IR 91

V době první světové války prošlo 91. pěším plukem více než 30.000 Jihočechů, z nichž se 5.000 nikdy nevrátilo ke svým rodinám. Více než 100 let od prvního světového konfliktu stále stoupá zájem veřejnosti o poznání válečných osudů vlastních předků. Paradoxně nejvíce informací lze dohledat o těch, kteří válku nepřežili – v plukovních matrikách, tištěných seznamech ztrát a různých databázích padlých. Prvním krokem každého genealoga ke zjištění informací o vojenské službě svého předka v c. a k. armádě, je dotaz na VHA, zda k jeho pradědečkovi je dochován tzv. kmenový list. Bohužel značná část kmenových listů byla nenávratně zničena v době reálného socialismu, aby udělala místo pro archiv Lidových milicí… Další možností, jak zachytit alespoň stopu po vojenské službě konkrétní osoby, tak představují Verlustlisty (VL) – jmenné seznamy ztrát, uložené ve vídeňském Kriegsarchivu pro každý pluk a samostatně působící prapor císařské armády. Proto jsme se rozhodli zdigitalizovat kompletní VL 91. pěšího pluku. Do projektu se zapojilo 18 dobrovolníků, kteří za rok přepsali všech dochovaných 21.343 záznamů o jednadevadesátnících, kteří v letech 1914-1918 padli, byli zraněni, zajati, stali se nezvěstnými, nebo na konci války onemocněli.

dat.jpg

VL pro IR91 nejsou bohužel dochovány pro začátek války na srbské frontě do října 1914. Kromě toho až do léta 1915 (s výjimkou samostatně působících praporů) nebyly ještě do VL zaznamenávány domovské obce.

Průměrný záznam obsahuje následující informace: hodnost a jméno vojáka, ročník narození, odvodní ročník, domovská obec, datum a místo boje, podjednotka a typ ztráty.

Některé záznamy obsahují ještě typ ztráty po opravě – většinou jde o vojáka, který byl zapsán jako nezvěstný VM a později se zjistilo, že padl nebo byl zajat. U některých VM bývá poznámka „eingerückt“ – dotyčný se vrátil, nebo byl opět nalezen.

Některé osoby se vyskytují v databázi vícekrát – např. nejprve jako zraněný, po uzdravení se opět vrátil na frontu a byl později opět raněn apod.

Podrobnosti o průběhu boje a událostí ke konkrétnímu datu naleznete v knize Jednadevadesátníci – Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu.

Databáze ztrát IR91 vznikla díky spolupráci se spolkem Signum Belli 1914, který již v minulosti zdigitalizoval seznamy ztrát jihlavského IR81. V současné době pracujeme na databázi padlých příslušníků IR91 dle plukovních matrik. Následně bychom rádi uskutečnili digitalizaci seznamů ztrát jihočeských zeměbraneckých pluků LIR28 a LIR29.

Nejčastější zkratky hodností v databázi:

Inft. – Infanterist – pěšák

Gefr. – Gefreiter – svobodník

Korp. – Korporal – desátník

Zugsf. – Zugsführer – četař

Fldw. – Feldwebel – šikovatel

Fähnr. – Fähnrich – praporčík

Kdt. – Kadett – kadet

Lt. – Leutnant – poručík

ObLt. – Oberleutnant – nadporučík

Hptm. – Hauptman – hejtman

Ers. – Ersatz – náhradní

Res. – Reserve – záložní

Lst. – Landsturm - domobranecký

i.d.R. – in die Reserve – v záloze

Einj.Freiw. – Einjährige Freiwiliger – jednoroční dobrovolník

tit. – titular – titulárně

Identifikace názvů obcí byla provedena dodatečně a vzhledem ke značnému zkomolení některých názvů, může databáze obsahovat chyby. Z toho důvodu je vždy u záznamu ponechán i originální tvar názvu pro kontrolu.

V případě vyhledávání podle jména zadávejte hledané jméno v různých tvarech, tak jak ho mohl foneticky zapsat německy mluvící písař, např. Dvořák – Dvorzak, Novák – Nowak.

Případní zájemci o pomoc s tvorbou dalších databází se mohou ozvat na ciglbauer@seznam.cz Na stejný mail můžete směřovat dotazy ohledně databáze, nebo na FB stránku Jednadevadesátníci.

PROHLEDÁVATELNÁ DATABÁZE IR 91

 

PROHLEDÁVATELNÁ DATABÁZE IR81 a IR91 

(doporučujeme - vlivem doplňování ztrát se v plucích ocitali i muži mimo doplňovací okres vlastního pluku, prakticky ze všech koutů Českých zemí a vlastně celé monarchie)

 

GENEROVANÝ SOUPIS BOJŮ

 

ZDROJE DAT